Home Services Treatments

Follow us: Facebook
Treatments

1 ITAE Method ®
2 Personalised Treatment
3 Intensive Treatment
4 Intensive Treatment Program
5 Cognitive behavioral therapy (CBT)
6 Warning

Last update: 2013-10-05 - Privacy policy - Disclaimer

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª