Segueix-nos: Facebook

Entorn laboral

INTRODUCCIÓ:

  • El 50% de les persones amb algun trastorn d'ansietat presenten absentisme laboral.
  • Segons els estudis més recents, aproximadament el 25% de la població patirà algun trastorn d'ansietat al llarg de la vida. L'estrès laboral pot ser un factor de vulnerabilitat per arribar a patir aquesta mena de trastorns, malgrat no ser l'únic.
  • Segons un estudi de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Feina (1999), el 28% dels treballadors europeus pateix estrès a la feina.
  • Es pensa que les situacions laborals estressants contribueixen a importants manifestacions de malaltia: mals de cap, dolors musculars, fatiga, estrès, mal d'esquena i malalties que poden posar en perill la vida del pacient.
  • Un càlcul moderat dels costos que origina l'estrès relacionat amb la feina indica uns 20.000 milions d'euros anuals.

COM ACTUAR:

És important iniciar una intervenció terapèutica davant els primers símptomes. Amb aquesta intervenció, el pacient podrà:

  • Adquirir un millor coneixement dels estressors laborals, per controlar-los.
  • Adquirir un millor autoconeixement i control sobre com interpretar el medi.
  • Interpretar un nombre menor de situacions com ansiògenes.
  • Avaluar adequadament els recursos propis per fer front a la situació.
  • Saber solucionar problemes de forma més adaptativa.
 

Última actualització: 05-10-2013 - Política de privacitat - Avís legal

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª