Segueix-nos: Facebook

Depressió

La tristesa és una emoció, però aquesta, si persisteix en el temps o s'intensifica, pot portar al que podríem anomenar un estat d'ànim deprimit.

L'estat d'ànim deprimit és una de les condicions de malestar psicològic més freqüents en els éssers humans. Les característiques d'aquest estat d'ànim poden ser molt diferents d'una persona a una altra. Pot variar tant en els símptomes que té com en l'evolució temporal. Unes vegades pot ser episòdic i altres ser present la major part del temps. També pot variar per la intensitat, ja que pot passar des estats molt lleus a profundament severs.

El normal és que els símptomes que es pateixen s'agrupin en cinc grups:

 1. Anímics:

  L'emoció més habitual és la tristesa. Està gairebé sempre present i és la queixa més usual. També inclouríem la pesadesa, infelicitat i abatiment, encara que podria estar present fins i tot la irritabilitat, nerviosisme o la sensació de buit.
 2. Motivacionals i conductuals:

  L'apatia, la indiferència i la disminució de la capacitat de gaudi serien els més típics (exemples: la manca de ganes per aixecar-se del llit, rentar-se o anar al treball i la disminució en la capacitat de presa de decisions).
 3. Cognitius-Mentals:

  Distingiríem dos aspectes:
  • El decrement en el rendiment en àrees com la memòria, atenció i concentració.
  • Alteracions del contingut de la nostra ment: errors en valorar-se a si mateixos, als altres o al futur i auto menyspreu, auto culpar o perdre l'autoestima.
 4. Físics:

  Aquí inclouríem els problemes de son (tant per la incapacitat de dormir adequadament com per fer-ho en excés), la fatiga, pèrdua de la gana i disminució tant del desig com de l'activitat sexual.
 5. Interpersonals:

  El principal símptoma és la pèrdua o deteriorament de les relacions amb els altres que fins i tot pot portar a ser rebutjat, el que al seu torn els aïlla més i pot fer que es cronifiqui aquest estat d'ànim deprimit.
 

Última actualització: 05-10-2013 - Política de privacitat - Avís legal

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª