Segueix-nos: Facebook

Dificultats sexuals

La sexualitat és un dels factors clau per assegurar el bon funcionament de la parella. La insatisfacció sexual, a mig-llarg termini, pot generar, sentiments de frustració, baixa autoestima, distanciament amb la parella, infidelitats, i en alguns casos ruptura.

Àrees de treball psicològic:

  • Detectar el/s motiu/s dels problemes sexuals.
  • Fomentar la comunicació entre els membres de la parella sobre de les preferències sexuals, les inquietuds.
  • Treballar la gestió de les emocions.
  • Tractar el problema sexual en si, en cas que existeixi algun en concret.
  • Eliminar els símptomes psicològics associats: ansietat, estrès, etc.
  • Treballar l'autoestima
  • Altres
 

Última actualització: 05-10-2013 - Política de privacitat - Avís legal

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª