Inici Contactar Política de privacitat

Segueix-nos: Facebook

Avís legal

Aquest avís legal (d'ara endavant el "Avís Legal") regula l'ús del lloc Web http://www.centreitae.com (en endavant el "Lloc Web") de Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, amb CIF B60677325, i domicili a, Via Augusta 291, baixos, 08017 - Barcelona, ​​i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 28243, Foli 16, Full número B-130.547, Inscripció 3 ª.
LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses al a legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés als continguts d'aquesta web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, i en cap cas constitueix assessorament legal o professional.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel · lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública , transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS LINK

Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.
Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL La presència de "links" o enllaços al lloc web de Centre Integral per al Tractament per l'Ansietat i l'Estrès, SL, té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.
 

Última actualització: 05-10-2013 - Política de privacitat - Avís legal

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª